Prihlásenie prihlasovacím menom a heslom

Používateľ zvolil spôsob prihlásenia prihlasovacím menom a heslom.

Postup prihlásenia
  1. Systém zobrazí používateľovi formulár pre zadanie prihlasovacích údajov.

  2. Používateľ zadá prihlasovacie meno a heslo a potvrdí formulár tlačidlom Prihlásiť.

  3. Systém overí správnosť prihlasovacích údajov.

    1. Ak sú správne, používateľ je prihlásený do systému.

    2. Ak nie sú správne, systém vyzve používateľa na zadanie prihlasovacieho mena a hesla.

Za určitých podmienok môže systém po úspešnom prihlásení používateľa vyžiadať zmenu hesla. Zmena hesla sa vykoná na obrazovke Povinná zmena hesla.

Ak používateľ môže zastupovať viac ako jeden subjekt, systém zobrazí po úspešnom prihlásení obrazovku pre výber subjektu.

V prípade, že používateľ zabudol heslo a chce vyžiadať zadanie nového hesla, pokračuje kliknutím na linku Zabudnuté heslo. Ak používateľ zabudol prihlasovacie meno aj email evidovaný v systéme, potom prihlásenie ani zadanie nového hesla nie je možné. Je potrebné kontaktovať administrátora systému.

Používateľ sa môže zmeniť spôsob prihlásenia kliknutím na linku Výber spôsobu prihlásenia.

images/download/attachments/41223883/image2020-2-27_11-16-52.png