Prihlásenie autentifikačným certifikátom

Postup prihlásenia

 1. Používateľ zvolí spôsob prihlásenia Autentifikačný certifikát. Zobrazí sa nasledovné okno:

  images/download/attachments/41224253/image2018-3-8_13-12-8.png
 2. Používateľ stlačí tlačidlo „Run“ a zobrazí sa okno Systému Windows:

  images/download/attachments/41224253/image2018-3-8_13-12-28.png

 3. Pre pokračovanie je potrebné povoliť aplikácii jej činnosť. Po stlačení tlačidla „Allow“ sa sprístupní tlačidlo „Prihlásiť sa“.
  Po jeho stlačení sa zobrazí okno Zabezpečenia systému Windows, ktoré treba zavrieť tlačidlom „x“ a následne sa zobrazí okno pre výber certifikátu:

  images/download/attachments/41224253/image2018-3-8_13-13-9.png

  images/download/attachments/41224253/image2018-3-8_13-13-19.png

 4. Po výbere certifikátu (nastavením na daný riadok) a stlačení tlačidla „OK“ sa otvorí okno pre zadanie PIN:

  images/download/attachments/41224253/image2018-3-8_13-15-3.png

 5. po zadaní PIN a stlačení tlačidla „OK“ je používateľ prihlásený.

Najčastejšie problémy pri prihlásení

 • Používateľ nemá nainštalovanú platformu Java vo svojom operačnom systéme.

images/download/thumbnails/41224253/image2020-1-22_9-37-9.png

V tom prípade je potrebné stiahnuť a nainštalovať platformu Java z nasledujúceho odkazu: https://www.java.com/en/download/

 • Používateľ nemá nainštalovanú najnovšiu verziu platformy Java:

images/download/attachments/41224253/image2020-1-22_12-49-33.png

V tom prípade je potrebné aktualizovať platformu Java kliknutím na tlačidlo "Update" na obrázku, alebo kompletným odinštalovaním a nainštalovaním najnovšej verzie Java z odkazu: https://www.java.com/en/download/

 • Používateľ nemá spustenú/nainštalovanú aplikáciu D.Launcher, ktorá je potrebná pre spustenie aplikácie D.Gina. V tom prípade je potrebné spustiť/stiahnuť aplikáciu D.Launcher podľa pokynov na obrázku:

images/download/thumbnails/41224253/image2020-2-27_13-11-34.png

Niektoré prehliadače pri zvolení autentifikácie certifikátom automaticky vyzvú na spustenie aplikácie D.Launcher, ako vidno na nasledujúcom obrázku:

images/download/attachments/41224253/image2020-1-22_12-53-40.png

Vtedy je potrebné odsúhlasiť spustenie aplikácie D.Launcher kliknutím na tlačidlo "Yes",

Návod na inštaláciu aplikácie D.Launcher:

 • Rozbaliť obsah súboru DLauncher.x86.msi.zip do nového priečinku.

 • Spustiť jeden z inštalačných súborov z rozbaleného priečinka, podľa jazykových preferencií používateľa:

  1. DLauncher.x86.en-us.msi - anglická verzia aplikácie

  2. DLauncher.x86.sk-sk.msi - slovenská verzia aplikácie

 • Po spustení sa zobrazí nasledovné okno so sprievodcom inštalačného procesu

  images/download/attachments/41224253/image2020-1-22_9-53-26.png

 • Následne je potrebné stlačiť tlačidlo ďalej 2-krát

 • Objaví sa tlačidlo Inštalovať a po jeho stlačení sa začne proces inštalácie aplikácie D.Launcher

 • Po nainštalovaní sa zobrazí nasledovné okno

  images/download/attachments/41224253/image2020-1-22_9-59-25.png

 • Po stlačení tlačidla Dokončiť je aplikácia D.Launcher nainštalovaná a spustená a je možné pokračovať v prihlásení autentifikačným certifikátom.

Upozornenia

 • Nové okná sa niekedy môžu "zobraziť" na pozadí aktívnych okien alebo na inom monitore (je to riadené systémom Windows), preto môže byť potrebné skontrolovať všetky otvorené okná.

 • Ak certifikát nie je chránený PIN-číslom, tak krok 4 sa nevykoná.