Výber subjektu

Na tejto stránke môže používateľ zvoliť, za ktorý subjekt chce v danej aplikácii konať. Stránka sa zobrazuje iba v prípade, ak má používateľ oprávnenia konať za viacero subjektov.