Povinná zmena hesla

Používateľ sa úspešne prihlásil prihlasovacím menom a heslom. V prípade použitia jednorázového hesla alebo ak skončila platnosť hesla, je potrebné, aby používateľ zadal nové heslo. Pri zadaní nového hesla je potrebné dodržať bezpečnostnú politiku. Systém kontroluje všetky nakonfigurované pravidlá.

Postup zadania nového hesla
 1. Systém zobrazí používateľovi formulár na zadanie nového hesla.

 2. Používateľ zadá pôvodné heslo a nové heslo a potvrdí formulár tlačidlom Odoslať.

 3. Systém skontroluje:

  1. správnosť zadania pôvodného hesla,

  2. zhody nového hesla a jeho potvrdenia,

  3. dodržanie politiky hesiel.

 4. Ak sú vykonané kontroly úspešné, potom je heslo zmené. Používateľ pokračuje prihlásením do systému novým heslom.

 5. Ak niektorá kontrola nebola úspešná, systém zobrazí používateľovi informáciu o chybe a prázdny formulár na zadanie nového hesla. Používateľ opakuje zadanie nového hesla.

images/download/attachments/42401813/image2020-2-27_12-42-17.png

Po úspešnom zadaní nového hesla systém potvrdí používateľovi zmenu hesla. Používateľ pokračuje prihlásením do systému novým heslom kliknutím na tlačidlo Pokračovať.

images/download/attachments/42401813/image2020-2-27_12-51-52.png