Osobná stránka

Po prihlásení používateľa do portálu, je možné zobrazenie osobnej stránky so základnými profilovými údajmi.

Profil používateľa

Používateľ môže vo svojom profile skontrolovať položky:

  • Meno a Priezvisko,

  • Ulica, číslo,

  • PSČ, mesto,

  • Názov štátu.

  • Email,

  • Telefónne číslo,

alebo zmeniť existujúce heslo.

Osobná stránka poskytuje aj možnosť manuálneho odhlásenia používateľa zo systému.