Prihlásenie doménovou autentifikáciou

Postup

  1. Používateľ zadá doménové meno a heslo.

  2. Systém skontroluje korektnosť a prihlási používateľa do systému.

Upozornenia
  • Doménová autentifikácia môže fungovať aj automaticky. Ak je používateľ už prihlásený v doméne, tak sa automaticky preberú už zadané údaje na prihlásenie do systému IAM.